We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this website, we will assume that you agree to the use of cookies.

Nyt nummer af Anderseniana

April 8, 2023, 1:55 p.m.

 

Anderseniana 2022 er på gaden. Men stort vemod ser man, at en af de sidste og stadig omhyggelige arbejder fra Aage Jørgensens hånd er med. Det er bibliografien over H. C. Andersen-litteraturen 2018-2022. Disse 30 sider slutter en stor arbejdsindsats i H. C. Andersen-forskningen. Agge Jørgensen samlede H. C. Andersen-bibliografier burde udgives samlet, for de udgør et unikt arbejdsredskab for forskningen.

 

Anderseniana indeholder en blandet buket af smukke blomster. Thorleif Christiansen har gået i samme spor som Kierkegaard-forskeren Peter Tudvad: Han har undersøgt H. C. Andersen og de andre beboere på adressen Sankt Annæ Plads 22 i København. På den måde kommer der spændende relationer frem.

 

Meget aktuelt er - desværre - et stykke om den første oversættelse til ukrainsk af Valeriia Pitenina.

 

Andersen oversatte og bearbejdede en lang række tekster. Metoden i flere af oversættelserne er fint klarlagt af Mads Sohl Jensen. H. C. Andersen var og er udsat for helt det samme i form af kraftige bearbejdninger.

 

En spændende gennemgang af "Tante Tandpine" leveres af Helena Brezinová. Hun ser eventyret som litterær polemik og poetologisk program. Nu nævner at netop dette eventyr sammen med "Skygge" vækker stor fortolkningseuferi, selvom de ikke er med i så mange udvalg.

 

Kathrine Vig Nielsen gennemgår på kyndig vis "Billedbog uden Billeder" som hun finder indeholdende både romantisk allegori og præimpressionisme.

 

Author:
Niels Jørgen Langkilde
Illustration:
--
Fonte:
https://institutohcandersen.com/
Contributions:
Niels Jørgen Langkilde