We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this website, we will assume that you agree to the use of cookies.

Ytringsfrihed for kommunalbestyrelsen?

April 22, 2022

 

Niels Jørgen Langkilde, fhv. MF, formand for Den Konservative Presseforening, Sandholdts Lyndelse

 

LOKALDEBAT: Borgmesteren med følgere har foreslået et kodeks med indskrænknin-ger af ytringsfriheden ikke mindst i forhold til pressen.
Der er desværre gået mo-de i at køre på kanten af Grundloven, f.eks. da rege-ringen lukkede domstolene ned, da regeringen lukkede dele af pressen ned, og da man forhindrede demonstranter i at demonstrere imod den kinesiske besættelse af Tibet. Den retning er gal. Ytringsfriheden skal ikke indskrænkes for de folkevalgte i forhold til pressen og offentligheden. De skal ikke lære at tale positivt om flertallets fejl og mangler. Borgerne skal kunne forstå, at politikere står bag dem, når der sker fejl. Selv om de ansatte arbejder hårdt på at gøre det bedst muligt for borgerne, så kan der ske fejl og træffes uigennemtænkte beslutninger. Det må og skal kunne kritiseres. Fejl sker tiere, når der er en kultur, hvor borgerne ikke er i centrum.

 

Kommunen er til for borgerne – ikke for kommunalbestyrelsens eller de ansatte skyld. Vi har en fri presse for borgernes skyld, så de kan følge med i beslutningsgangen. Alle skal have lov til at komme med deres forslag og holdninger. Det er demokrati.
Byrådet er ikke en ar-bejdsplads og en kommune er ikke en virksomhed, og kommunen skal ikke drives som en virksomhed. Kommunalbestyrelsen er en folkevalgt forsamling, og de er valgt til at repræsentere borgerne bedst muligt. Resultater opnås normalt bedst og mest varigt, hvis der er et godt samarbejdsklima, og hvis man bredt inddrager alle medlemmerne af kommunalbestyrelsen. De valgte er befolkningens tillidsfolk, og de må søge at rette de fejl og uhensigtsmæssigheder, som borgerne og pressen påpeger. Ikke dække over dem – heller ikke i pressen

Author:
Niels Jørgen M. da C. S. Langkilde
Illustration:
Instituto Hans Christian Andersen
Fonte:
https://www.fmk.dk/borger/
Contributions:
Niels Jørgen Langkilde