We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this website, we will assume that you agree to the use of cookies.

Sundhedspolitikken sejler

June 7, 2022

Niels Jørgen Langkilde, fhv. MF, formand for Den Konservative Presseforening, Sandholdts Lyndelse

Sundhed.
Sundhedspolitikken sejler

 

Niels Jørgen Langkilde, fhv.
MF Formand for Patientforeningen, Sandholts Lyndelse


LOKALDEBAT: Sundhedspolitikken er kommet til debat i Faaborg-Midtfyn Kommune. Tak for det. Et borgermøde fik rigtig mange borgere, foreninger og fagpersoner til at
møde op. Emnet interesserer i den grad. Men det har ikke interesseret de tidligere byråd så meget, da den gældende sundhedspolitik er helt tilbage fra 2016.

Interesserede kan læse de få sider på: https://www.fmk.dk/fileadmin/user_upload/Sundhed_og_Omsorg/Sundhedspolitikihoring2016.pdf

Trist var det, at kommunens mange valgte og ansatte taler fint om sundhed og bæredygtighed samtidig med, at man serverer søde sager.

Punkt et i en ny sundhedspolitik må være, at kommunen går foran med at servere sund mad og sunde drikke og afholder møderne så folk med handicap også kan være med uden problemer.

Der er glimrende nationale sundhedsplaner med 8 nationale mål, og der er lavet en aftale med region Syddanmark i 2019-23 om bl.a. at omsætte disse mål i regionen og de enkelte kommuner. Men den er endnu ikke omsat i konkrete og målbare indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det er den proces, som først nu så småt er kommet i gang.

Det er oplagt at de såkaldte KRAM-faktorer spiller en afgørende rolle: K for Kosten er væsentlig. Spiser man usundt så påvirker det helbredet. R for Rygning er væsentlig. Alt for mange ryger alt for meget. Det koster store sundhedsudgifter og rammer rygeren og familien hårdt. A for Alkohol. Igen er merforbruget sundhedsska deligt. M for Motion viser at problemet er at alt for mange borgere motionerer for lidt.

Patientforeningen vil gerne tilsætte to S’er: S for mindre Støj og S og sikring af ordentlig Søvn. I udspillet til drøftelserne med borgerne er konkrete forslag til indsatser fraværende. Det kan være fordi, man ikke vil trække nogetned over hovedet på borgerne.

Patientforeningen frygter imidlertid, at det er fordi kommunen mangler planlægning, planer og styring på sundhedsområdet.

Sundhedsområdet tegner sig for en meget stor del af de kommunale udgifter, så det er vigtigt at politikerne og borgerne véd, hvad vi får for pengene og om udviklingen går den rigtige vej. Tallene fra borgerundersøgelsen viser alt for tydeligt, at det går i den gale retning i øjeblikket.

Borgmester, byråd og administrationen bør komme på banen med deres ideer til at vende skuden.

Patientforeningen opfordrer alle borgere og patientforeninger til at gøre det samme. Det er en opgave, som vi skal løfte i fællesskab, og vi har alle et stort ansvar for at få forbedret sundhedstilstanden. De folkevalgte og administrationen står sig ved at lave maksimal borgerinddragelse og åbenhed.

Den triste høringspraksis på handicapområdet må på ingen måder kopieres her.

Author:
Niels Jørgen M. da C. S. Langkilde
Illustration:
Instituto Hans Christian Andersen
Fonte:
https://institutohcandersen.com/
Contributions:
Niels Jørgen Langkilde