We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this website, we will assume that you agree to the use of cookies.

Frihed er det bedste guld

Aug. 15, 2022

LOKALDEBAT: I 1439 skrev den svenske biskop af Strängnäs et stort digt imod dansker-nes undertrykkelse. Det blev bearbejdet til ”Frihed er det bedste Guld”.
Det er en gammel erkendelse, at frihed er det bedste guld, og at der er danskere, som ikke deler denne opfat-telse. Det oprør, som biskoppen medvirkede i, væltede til sidst den danske kong Erik af Pommern af tronen.

Befolkningen sætter også pris på frihed, når det gælder unges valg af gymnasium. For Kantar Gallups nye undersøgelse viser, at kun fem pct. synes, at det er en god ide at fordele gymnasia-ster efter forældrenes ind-komst. 51 pct. synes, at det er en dårlig ide.

Med stor energi forsvarer regeringen og venstrefløjen aftalen sammen med rektor for Faaborg Gymnasium. Jeg mindes ikke at have set et element i en lovgivning med så lille folkelig opbakning.
Socialdemokraterne forsvarer aftalen med, at den skal redde gymnasier som Faaborg Gymnasium ved at tvinge elever til gymnasiet. Hvis socialdemokraterne tror, at tvang vil gøre det lettere at være ung og være medvirkende til at løse de betydelige ungdomsproble-mer, så tror jeg, at man er på en helt gal vej.

I valgkampen skiftede de lokale socialdemokrater holdning til plejehjem. De mærkede, at valgmødernes opbakning til valgfrihed på området havde bred opbakning. Socialdemokrater, I er velkommen til at skifte holdning her. Andre partier har før jer taget et uholdbart standpunkt.

Det må på det bestemteste frarådes at udbrede modellen til folkeskolen, som regeringsmedlemmer har overvejet.

Faaborg Gymnasium skal sikres ved, at de gør sig spændende og vedkommende for de unge. Det samme må enhver erhvervsdrivende gøre. Kunne vi forestille os, at folk skulle tvinges til at handle i Føtex? Nej, der handler folk efter et frit valg. Gode tilbud, god behandling af kunderne, parkeringsmuligheder og et godt miljø får folk til at handle der.

Vi skal ikke kun kunne stemme med hånden, men også med fødderne. Når det drejer sig om fødderne, bør der ikke være en høj val-gretsalder.

Author:
Niels Jørgen M. da C. S. Langkilde
Illustration:
Niels Jørgen Langkilde, Rishøjvej 2, 2. sal, Sandholts Lyndelse
Fonte:
--
Contributions:
Niels Jørgen Langkilde, Rishøjvej 2, 2. sal, Sandholts Lyndelse