We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this website, we will assume that you agree to the use of cookies.

Faaborg 800 år. Så skal der handles hurtigt

April 10, 2022

 

 

Niels Jørgen Langkilde, Konservative, Sandholts Lyndelse

LOKALDEBAT: 12 partier i Folketinget er netop blevet enige om at afsætte mere end 550 mio. kr. til de gamle købstæders bymidter og til hjælp for landsbyerne

Vor nyvalgte kommunal-bestyrelse bør straks tage fat på at bringe Faaborg-Midtfyn Kommune i spil. Der er en egenfinansiering, som skal findes, men der er også behov for at få bragt liv i "Den gamle Gaard" og andre bygninger i Faaborgs bymid-te. Det bør tænkes sammen med byens kommende jubilæum. Byen skal gerne stå klar til at tage sig godt ud på 800 års dagen.

Som en del af denne bre-de aftale er der indlagt krav om at bymidterne skal med i kommuneplanerne. Det er uhyre vigtigt at butikslivet på den måde gennemtæn-kes i de enkelte byer, så man ikke får en skæv udvikling, der dræber et godt handelsliv.

Landsbyerne bør ligeledes tænkes på. Der er også mange steder, der kan forbedres ved en ekstra indsats. Ikke mindst de mange forfaldne ejendomme ville det være en lykke at få revet ned. De skæmmer voldsomt og giver et meget trist udtryk i et-hvert bysamfund.

Kommunalbestyrelsen skal sætte sig i førersædet, men husk denne gang at involvere handelsstandsfore-ninger, bevaringsforeninger, lokalrådene, museerne og alle andre borgere for foreninger, som ønsker at arbejde for mere levende byer og landsbyer. Gå i gang nu, så der kan komme høringssvar fra Faaborg-Midtfyn Kommune, når lovteksten sendes i høring.

Author:
Niels Jørgen M. da C. S. Langkilde
Illustration:
IHC
Fonte:
--
Contributions:
Niels Jørgen Langkilde