We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this website, we will assume that you agree to the use of cookies.

Der skulle to mand til at afløse Hans Dam

April 10, 2022

Diverse

Der skulle to mand til at afløse Hans Dam

Redaktør Niels Jørgen Lang-kilde, fhv. MF, Den Konser-vative Presseforening, har skrevet mindeord om Hans Dam.
Hans Dam blev født den 21. juli 1945 i Viborg som søn af revisor Niels Aage Dam og hustru, kunsthandler Henny Dam, født Burmeister.

Hans Dam blev udlært på Skive Folkeblad 1963-66 med ophold 1964 og 1965 på Journalisthøjskolen i Aarhus. Senere uddannede han sig bl.a. med Newspaper Management Program 1982.


Redaktør på Det radikale Venstres Pressebureau 1966-69, hvor han kom i tæt kontakt med statsminister i KVR-regeringen Hilmar Baunsgaard og hjalp ham bl.a. med taleskrivning. Politisk reporter på Morgenavisen Jyllands-Posten 1969-70 og på Berlingske Tidende 1970-73.

Hans Dam blev Berlingske Tidendes EF-korrespondent i Bruxelles i årene efter Danmarks indtræden i EF 1973-77. Derefter flyttede han til DR. Her blev han et kendt ansigt på skærmen. Hans Dam medvirkende til det i dag historisk berømte interview med den socialde-mokratiske finansminister Knud Heinesen om landets kurs mod den økonomiske afgrund.


Først var Hans Dam økonomisk-politisk medarbejder ved TV-aktualitetsafdelingen 1977-80, siden i 1980 redaktionssekretær. Så gik turen tilbage til Pilestræde, hvor han blev erhvervsredaktør og redaktionschef i 1981.

I 1982 blev Hans Dam ansvarshavende chefredaktør for Berlingske Tidende og medlem af direktionen for De Berlingske Dagblade A/S 1992-96. Han havde således glæden ved at være ansvarshavende redaktør i 14 gode år efter Berlingskes alvorlige krise, der nær havde kostet det gamle bladhus livet. Kun en række danske erhvervsvirksomheders indskud reddede avisen. Men der var gnidninger i bladhu-set som sædvanlig, men det blev pænt hold inden for dørene. Som den magtfulde bestyrelsesformand Ole Scherfig evnede han at lukke døren, når der skulle gås til stålet.

I 1996 gik turen så tilbage over Storebælt. Hans Dam afløste Bent A. Koch som chefredaktør og adm. direk-tør på Fyens Stiftstidende, der i 1975 havde opgivet sit tilhørsforhold til Det Konservative Folkeparti.

Søren Hempel og Knud Sechers gamle avis fik frisk blod i en tid med mange nye mediemuligheder. Netavisen fyens.dk blev sat i søen. Stilen i chefredaktionen blev mere ligetil, og jeg havde selv fornøjelsen af have min korteste ansættelse under Hans Dam.

Den varede én dag. Så kom der en buket blomster med en hilsen om, at jeg skulle glemme vor aftale. Givet godt for begge parter. Men godt gik det ikke for Hans Dam, for han blev ramt af en farlig leukæmi.

Tiden var også blevet svær for aviserne, bl.a. på grund af de mange nye reklamefinansierede tv-kanaler, og avisen havde haft et par dårlige år, da Hans Dam på grund af sygdommen med kort varsel fratrådte på H.C. Andersens fødselsdag, den 2. april 2001. Hans Dam fratrådte samti-dig 25 tillidsposter, fortrins-vis i medieverdenen og heraf ni selskaber under Stiftsti-dende.

Hans Dam var i utallige danske og internationale be-styrelser i sine aktive år. Den Konservative Presseforening mødte ham navnlig i Dags-pressens Fond fra 1994 og fra 1998 som formand.

Men det var formandsposter i ugeaviser og ganske meget inden for itverdenen som fyldte. Hans Dam var optaget af at følge med den tekniske udvikling. Da han trak sig, sagde han selv til Fy-ens Stiftstidende, at han ikke kunne arbejde på halv kraft, når han var vænnet til at yde 150 pct. Hans Dam skjulte ikke i afskedsinterviewet, at medarbejderne havde mærket de svigtende kræfter.

I 2001 blev han afløst som chefredaktør af Egon Tøttrup, som havde været i che-fredaktionen siden 1982. Som adm. direktør udnævn-tes Poul Erik Andersen. Der skulle to mand til at afløse Hans Dam. Det taler sit tydelige sprog.

Hans Dam var gift med direktør Lisbeth Orebo Dam. Hun trappede sin erhvervskarriere ned for at være sammen med Hans Dam i den lange sygdomsperiode. De tilbragte på grund af hans sygdom hovedparten af tiden i Fuengirola.

Der skal lyde en stor tak til Hans Dam for en stor ind-sats for dansk presse.

Æret være hans minde.

 

Author:
Niels Jørgen M. da C. S. Langkilde
Illustration:
Privatfoto
Fonte:
--
Contributions:
--