We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this website, we will assume that you agree to the use of cookies.

KIRKEBLADET - Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse februar - maj 2020

Feb. 8, 2020, 8:20 p.m.

H.C Andersen - en - kongesøn
Højskoledag hvor teorien bl.a. belyses!

Hvad bruger du din lokale kirke til?

Velkommen til ny organist og kirkesanger

Foredrag om Genforeningen og Island

Fastelavn og konfirmander

 

KIRKEBLADET

Som et nyt tiltag i menighedsrådets arbejde vil vi indføre en højskoledag, som skal være et årligt tilbagevende arrangement, der afholdes i det tid-lige forår.
Tanken er at samle folk om sang og musik samt interessante foredrag, der vækker til eftertanke og lægger op til diskussion og debat.
Temaet i 2020 er H.C. Andersen. Foranlediget af den nye bog ”Et kongeligt eventyr”, hvor forfat-ter og historiker Jens Jørgensen præsenterer sin tese om, at H.C. Andersen ikke skulle være søn af en fattig skomager og vaskekone i Odense, men derimod af en dansk prins (senere konge) og komtesse. 
Historien har gjort os nysgerrige på forfatterens påstande og argumenter, hvorfor vi har inviteret en række eksperter i H. C. Andersens liv og forfat-terskab, som kan kaste lys over vor store digters liv og virke.
Dagen byder herudover på lækkerier til ganen: En eventyrlig frokost samt morgen og eftermid-dagskaffe med rundstykker/kage.
X-Husets flotte sal danner rammen om højsko-ledagen.

Se program vedhæftet fil på side 6 og 7.

 

Velkommen til  HØJSKOLEDAG om H. C. Andersen

Forfatter, historiker, mag.art. og tidl. rektor for Slagelse Gymnasium, Jens Jørgensen har igen-nem årtier beskæftiget sig med H. C. Andersens liv og ikke mindst har han gransket i digterens herkomst. I 1987 udgav Jens Jørgensen bogen ”H.C. Andersen - en sand myte” og i 2018 udkom hans seneste bog ”Et kongeligt eventyr”. Heri fremfø-rer forfatteren bl.a. stærke indicier for hans teori om, at H. C. Andersen skulle være søn af kom-tesse Elise Ahlefeldt-Laurvig og Prins Christian Frederik, den senere kong Christian VIII, og ikke af en fattig skomager og vaskekone fra Odense.

 

Johs. Nørregaard Frandsen, prof. i lit-teratur- og kulturvi-denskaber ved SDU og leder af universitetets H.C. Andersen Cen-ter, fortæller om H. C. Andersens forfatterskab.

H.C. Andersens eventyr er for børn - og alligevel ikke ! En af de forunderlige ting ved Andersens eventyr er, at de ofte rummer flere stemmer, en stemme henvendt til voksne og en stemme til barnet. Hans historier rummer desuden ofte både sprælsk humor og sørgmodighed eller tristesse. Publikum inviteres indenfor i forfatterens univers ”Poesiens meest udstrakte Rige”.

 

Ana Maria Langkilde, direktør, prof., Ph.d. og Niels Jørgen Langkilde, kommunikationsdi-rektør, mag.art. fra H.C. Andersen Instituttet i Sandholts Lyndelse og i Rio de Janeiro, Bra-silien, fortæller om instituttets virke. Herudover leder de os gennem en række af H.C. Andersens kendte og mindre kendte sange og salmer, og de slutter højskoledagen med at fortælle om mange forskellige måder at læse et eventyr. Eventyret ”Skyggen” kommer i centrum, og det må man gerne have læst inden man kommer, men det er ingen betingelse. ”Skyggen” er tilgængelig på internettet: H.C. Andersen - Skyggen (1847) Lydbog. 

Author:
Niels Jørgen Langkilde
Illustration:
--
Fonte:
--