We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this website, we will assume that you agree to the use of cookies.

KIRKEBLADET - Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse

Aug. 6, 2020, 5:34 p.m.

August - November 2020

Velkommen til HØJSKOLEDAG

 

Forfatter, historiker, mag.art. og tidl. rektor for Slagelse Gymnasium, Jens Jørgensen har igen-nem årtier beskæftiget sig med H. C. Andersens livog ikke mindst har han gransket i digterens her-komst. I 1987 udgav Jens Jørgensen bogen ”H.C. Andersen - en sand myte” og i 2018 udkom hans seneste bog ”Et kongeligt eventyr”. Heri fremfø-rer forfatteren bl.a. stærke indicier for hans teori om, at H. C. Andersen skulle være søn af kom-tesse Elise Ahlefeldt-Laurvig og Prins Christian Frederik, den senere kong Christian VIII, og ikke af en fattig skomager og vaskekone fra Odense.

 

Johs. Nørregaard Frandsen, prof. i lit-teratur- og kulturvi-denskaber ved SDU og leder af universitetets H.C. Andersen Cen-ter, fortæller om H. C. Andersens forfatterskab.

H.C. Andersens eventyr er for børn - og alligevel ikke ! En af de forunderlige ting ved Andersens eventyr er, at de ofte rummer flere stemmer, en stemme henvendt til voksne og en stemme til barnet. Hans historier rummer desuden ofte både sprælsk humor og sørgmodighed eller tristesse. Publikum inviteres indenfor i forfatterens univers ”Poesiens meest udstrakte Rige”.

 

Ana Maria Langkilde, direktør, prof., Ph.d. og Niels Jørgen Langkilde, kommunikationsdi-rektør, mag.art. fra H.C. Andersen Instituttet i Sandholts Lyndelse og i Rio de Janeiro, Bra-silien, fortæller om instituttets virke. Herudover leder de os gennem en række af H.C. Andersens kendte og mindre kendte sange og salmer, og de slutter højskoledagen med at fortælle om mange forskellige måder at læse et eventyr. Eventyret ”Skyggen” kommer i centrum, og det må man gerne have læst inden man kommer, men det er ingen betingelse. ”Skyggen” er tilgængelig på internettet: H.C. Andersen - Skyggen (1847) Lydbog.

 

Billedkunstner Sonia Brandes for-tæller om tilblivel-sen af papirklip og viser egne klip. Her sidder hun med et klip inspireret af H. C. Andersens eventyr.

 

Organist og korleder Jacob Hedegaard akkom-pagnerer på fortryllende vis fællessangene skrevet af H.C. Andersen.

 

Program lørdag den 3. oktober 2020

09.00 Kaffe/rundstykker – morgensang;

09.25 Velkomst v/sognepræst Eva Ladefoged;

09.30 Foredrag v/forfatter og historiker Jens Jørgensen om H.C. Andersens her-   komst ud fra bogen ”Et kongeligt eventyr” – efterfulgt af spørgsmål;

10.45 Pause

11.00 Foredrag om H.C. Andersens forfatterskab v/professor Johs. Nørregaard Frandsen efterfulgt af spørgsmål ;

12.15 Frokost

13.15 Sange af H. C. Andersen – der synges  og fortælles om udvalgte kendte og  ukendte sange og salmer v/N. J. Langkilde. Akk. organist Jakob Hedegaard;

14.00 H. C. Andersen og papirklip. Præsentation af psaligrafi som udtryksform  v/billedkunstner Sonia Brandes;

15.00 Pause

15.15 H. C. Andersen Instituttets virke i Sandholts Lyndelse og Rio de Janeiro  v/professor Ana Maria Langkilde;

15.30 Gennemgang/tolkning af eventyret  ”Skyggen” ved N. J. Langkilde, kom-   munikationsdirektør på H. C. Andersen Instituttet;

Kl. 16.50 Afslutning v/Eva Ladefoged og en H. C. Andersen sang

 

Sted: X-Huset, Birkevej 15 B, Vester Hæsinge, 5672 Broby 
Arrangør: Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelses Menighedsråd
Tilmelding: www.billetten.dk eller hos lina@ mcquillan.dk / tlf. 6263 2266  Pris: kr. 150,- for hele dagen – incl. forplejning 
Frist for sidste tilmelding: Lørdag den 26. sept.

 

Author:
Niels Jørgen Langkilde
Illustration:
http://vesterhaesingekirke.dk/kirkeblad/
Fonte:
http://vesterhaesingekirke.dk/kirkeblad/
Contribuição:
Ana Maria Langkilde